Блог

Casio Edifice Solar Bluetooth EQB- 501XD-1A и приложението CASIO WATCH +

1. Работа с короната.

Короната на часовника е на винт ( тип винтова ключалка). За да използвате короната, първо трябва да завъртите Към вас (наляво), за да я разхлабите (отключите).

1.1 Издърпване и натискане в короната.
1.2 Издърпване един път – настройка на световно време.Второ време
1.3 Издърпване втори път – настройка на текущо време.
Преди да извършвате операции с короната трябва да я издърпате до първото или второто щракване.

ВАЖНО!За да не нарушите водоустойчивостта на часовника бъдете сигурни че сте заключили короната.Когато Връщате короната обратно не прилагайте сила.

2. Настройки на часовника

Бележка: Ако часовника е свързан с телефон посредством блутут той ще коригира настройките за ден и час автоматично.

2.1 Издърпайте короната до второто щракване.Това ще накара секундарникът да се премести на 12 часа и дава възможност за ръчна настройка на дата час и минути.

2.2 Завъртете короната до желаната от вас настройка на дата час и минути.Натискането на бутона А сменява режим за настройка.

2.2.1 Настройката за двойно време също се коригира с настройка на датата и часът.Операцията на короната се деактивира до приключването на настройка на двойното време.

2.3 Натискането на бутона А ще позволи настройката на месеца и деня.

2.3.1 Натиснете бутон B за настройка на месеца.Настройката на датата се прави със завъртане на короната.

Бележка: Деня от седмицата се задава автоматично в съответствие с настройките за година,месец и ден.

3. Зареждане от слънцето – Соларна батерия.

Този часовник работи на захранване, доставено от aкумулаторна батерия зареждана от слънчев панел.Слънчевият панел е разположен на лицевата част на часовника и мощността се генерира винаги, когато лицето е изложено на светлина.Когато не носите часовника е желателно да го държите на място където има пове4е светлина.

4. Конфигуриране работа на часовника с телефон.

Инсталирайте приложението CASIO WATCH + на вашият телефон.

5.Конфигуриране Блутут настройките.

Преди да започнете да използвате часовника в комбинация с телефона трябва да ги сдвоите.Веднъж сдвоени обикновено не е нужно от повторно сдвояване.
5.1 Преместете телефона, с който искате да сдвоите близо до часовника (на около метър).
5.2 Стартирайте приложението CASIO WATCH + от вашия телефон.
5.3 Изберете “EDIFICE” -> след това “EQB-501”.
5.4 Изпълнявайте операциите указани в приложението.
Ако се появи съобщение за сдвояване,изпълнете операцията показана на екрана на вашия телефон.Когато започва сдвояването,секундарникът ще се премести на 12 часа или на “R” знака.Когато сдвояването приключи секундарникът ще се придвижи и ще застане на знака блутут.

6. Настройка на Автоматичното Време.

Часовникът може да бъде нагласен да коригира своето време автоматично всеки ден в съответствие с настройките на време на телефона.
6.1 Използване на автоматична настройка – Часовникът синхронизира настройките за времето автоматично четири пъти на ден.Без каквито и да е операции, изисквани от вас.

ВАЖНО: Часовникът може да не е способен да настрои времето автоматично при следните условия:
– когато е прекалено отдалечен от сдвоеният телефон
– когато комуникацията не е възможна поради изключен блутут
– докато телефона надстройва софтуера си.

Бележка: Часовникът ще се свързва с телефона автоматично, за да синхронизира настройките около 6:30 сутринта,12:30 сутринта (am) и 6:30 вечерта (pm).

7. Лятно Време

Докато часовникът се свързва и работи със сдвоен телефон и синхронизира времето,лятното и зимно време ще се настройват също автоматично дори след това да не е свързан с телефона.

7.1 Задействане на незабавното (автоматичното) регулиране на времето.
Часовникът ще коригира настройката на времето си до тази на телефона веднага след като са свързани помежду си.Всеки път когато искате да настроите часовника с телефона следвайте процедурата:
– стартирайте приложението CASIO WATCH +
– натиснете бутон C това ще накара секундарникът да се премести на знака “R”, а когато се установи връзка секундарникът ще премине кум знака на блутут и часовникът ще приеме автоматично настройките за време на телефона.Връзката с телефона ще прекъсне автоматично след като настройката на времето приключи.

7.2 Спиране на незабавното (автоматичното) регулиране на времето.
– стартирайте приложението CASIO WATCH +
– задръжте бутон C ( за около секунда и половина )
Секундарникът ще се премести в знака “R” задръжте натиснат бутона C докато секундарникът започне да се движи и не спре на знака “R”.Секундарникът ще се премести към знака на блутут когато бъде установена връзка.В менюто на приложението на телефона натиснете “Watch settings” след това “Time adjustment” после следвайте операцията показана на екрана на телефона.

Настройка на световното време.
Определеният с CASIO WATCH + град за световно време се показва на малките стрелки за час и дата.Също може да бъде настроено и автоматичното лятно часово време на световното време.

Бележка: CASIO WATCH + ви дава възможност да избирате измежду 300 града които могат да бъдат настроени за световното време.

8. Калибриране на стрелките.

Ако стрелките не са подравнени (калибрирани) дори когато настройката за Автоматично Време е включена използвайте приложението CASIO WATCH +, за да ги калибрирате.
8.1 Стартирайте приложението CASIO WATCH + от вашият телефон.
8.2 Задръжте бутона C за около 1,5 секунди.
8.3 Секундарникът ще се придвижи в знака R.Дръжте натиснат бутона C докато секундарникът не се придвижи отново към знака R.Когато е установена връзка секундарникът ще се придвижи към знака за блутут.
8.4 В приложението CASIO WATCH + на вашият телефон натиснете “Watch settings” след това натиснете “Adjusting home positions” и следвайте инструкциите показани на екрана.

9. Проверка за поща.

Можете да използвате часовника, за да проверите дали имате нов email на вашия телефон.
9.1 Регистрирайте акаунта си за пощенски адрес с CASIO WATCH +.
9.2 Стартирайте приложението CASIO WATCH + от вашият телефон.
9.3 Задръжте бутона C за около 1,5 секунди.
9.4 Секундарникът ще се придвижи в знака R.Дръжте натиснат бутона C докато секундарникът не се придвижи отново към знака R.Когато е установена връзка секундарникът ще се придвижи към знака за блутут.
9.5 В приложението CASIO WATCH + на вашият телефон натиснете “Alert settings”.
9.6 Следвайте инструкциите показани на екрана.Поддържани типове email акаунти: @gmail.com, @yahoo.com,@yahoo.co.jp, @icloud.com,@aol.jp, @aol.com, @aim.com,@i.softbank.jp, @outlook.jp,@outlook.com.
Ако часовникът е свързан с телефон,Натиснете бутон D. Ако часовникът не е свързан с телефона, задръжте бутона C за около 1,5 секунди.Ако стрелката се придвижи към запълненият кръг значи имате нова поща, а ако е в незапълнения съответно нямате нова поща.

10. Функцията Phone Finder или открий телефона.

Използвайте Phone Finder,за да задействате тон на вашият телефон и лесно да го откриете.Тонът ще бъде задействан независимо от режима на телефона.
10.1 Ако часовникът е свързан с телефона натиснете който и да е бутон,за да прекъснете връзката.
10.2 Натиснете бутона А за около 2 секунди.Това ще накара часвникът да влезе в режим календар.
10.3 Натиснете бутон D за около 0,5 секунди секундарникът ще се премине в знака R.След това секундарникът ще премине в знака за блутут когато е установена връзка и телефонът ще започне да звъни.Може да отнеме няколко секунди преди телефона да започне да звъни.
10.4 Натиснете който и да е бутон на часовника,за да прекъснете връзката.

11. Връщане на заводски настройки на часовника.
Този раздел обяснява как да използвате CASIO WATCH +, за да върнете настройките до първоначалните фабрични настройки.
11.1 Издърпайте короната до второто щракване.
11.2 Задръжте натиснат бутона C за 5 секунди.Това ще накара секундарникът да превърти след това настройките на часовника ще бъдат върнати до първоначалните фабрични настройки.

Споделяне: