Блог

Упътване за VICTORINOX CHRONO CLASSIC 1/100 – V.0304

Настройка на време и вечен календар.

1.Издърпайте короната на позиция III.Секундарникът се премества на определена позиция, за да ви покаже какво настройвате.

6 позиции на секундарника.

45′ – настройка за Преди обяд (АМ)
15′ – настройка за Следобед (PМ)
30′ – настройка на минутите
55′ – настройка на годината
00′ – настройка на месеца
05′ – настройка на датата

2.Натиснете бутон А за настройка на часа.Кратко натиснете за един час, продължително натиснете преминава бързо напред.Уверете се, че позицията на секундарника съответства на AM или PМ тоест датата да се сменява в полунощ, а не на обяд.

3. Натиснете бутон B за настройка на минутите.Коригирайте минутите с бутон A Секундите ще бъдат настроени на нула след натискането на короната.

4. Натиснете бутон B за настройка на годината.Годината се показва с две цифри разположени на два диска на 6 (часа).Настройването на годината става с бутон A.

5. Натиснете бутон B за настройка на месеца.Месеца се показва с две цифри разположени на 6 (часа).
Настройването на месеца става с бутон A.

6. Натиснете бутон B за настройка на датата.Датата се покзва на две цифри разположени на 6 (часа).
Настройването на датата става с бутон A.

7. Натиснете короната обратно до позиция II за да излезете от режим настройка.Секундарникът ще се върне автоматично на нула.

Бележка: Датата ще бъде автоматично коригирана на всеки месец до 2099.

Режим CHRONOGRAPH

Натиснете короната на позиция I ( 2 кратки натискания в рамките на 1 секунда ) за да влезете в режим хронограф.Стрелките за час,минути,секундарникът и двата диска отиват на нула.Хронографът е готов да се стартира.

Допълнителна функция за синхронизиране.Тази функция позволява да измервате един или няколко последователни пъти и да ги добавите заедно, за да покажете общото кумулативно време.

1. Натиснете два пъти короната за влизане в режим на хронограф.

2. Натиснете бутон B за нулиране.

3. Стартирането на първо време става с натискането на бутон A (START).

4. Спиране на отчитане на първото време с натискането на бутон A (STOP).
>> Прочитане на измерено време 1.

5. Стартирането на второ време става с натискането на бутон A (START).

6. Спиране на отчитане на второто време с натискането на бутон A (STOP).
>> Прочитане на измерено време 2.

7. Нулирането става с натискането на бутон B.

Бележка: Когато желаете, можете да изведете текущото време в режим TIME Mode, като натиснете кратко короната два пъти.Това няма да прекъсне текущата операция на на хронографа.Бутоните A и B нямат функции в режим на време.Натиснете короната два пъти отново, за да се върнете в режим хронограф който ще продължава да показва отчитаното време.

Споделяне: