Блог

Ръководство – Модул 3452 – CASIO G-SHOCK Rangeman GPR-B1000

CASIO G-SHOCK Rangeman GPR-B1000TLC-1DR
CASIO G-SHOCK Rangeman GPR-B1000TLC-1DR

ВАЖНО!

Този часовник не е специален инструмент за измерване. Измерванията и измервателните функции са предназначени само за любителски цели.

Режимът на алтиметъра на часовника изчислява и показва относителната височина въз основа на показанията на барометричното налягане, произведени от неговия датчик за налягане. Поради това стойностите на височината, показани от часовника, могат да се различават от действителната ви височина и / или височина на морското равнище, посочена за района, в който се намирате. Препоръчва се редовно калибриране в съответствие с индикациите за местна надморска височина (височина).

Когато използвате навигация по време на получаване на GPS сигнали, измерените стойности на алтиметъра се настройват автоматично съобразно данните от GPS сигнала. Обърнете внимание, обаче, че това може да доведе до разлика между измерената стойност и действителната височина. Също така имайте предвид, че измерването на измерената стойност на височината, използвайки данните от GPS сигнала, може да отнеме няколко минути. Регулирането може да отнеме още повече време, в зависимост от текущата ви среда. Препоръчва се редовно ръчно регулиране на измерената стойност на височината, като се използва локално достъпна информация. Часовникът няма да използва данни от GPS сигнала, за да коригира измерените стойности на височината за един час, след като регулирате стойността на измерената надморска височина ръчно.

Корекцията на височината и промените в барометричното налягане могат да доведат до показване на отрицателна стойност.

Режимът на алтиметъра на часовника ви изчислява относителната височина въз основа на промените в барометричното налягане.Тоест алтиметъра се влияе от промените в отчитане на атмосферното налягане.

Зареждане на часовника

Мощността, генерирана от слънчевия панел, захранва часовника и също така се използва за зареждане на акумулаторна (вторична) батерия. Слънчевият панел е интегриран в LCD екрана на часовника и захранване за зареждане се генерира винаги, когато лицето е изложено на светлина.

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложено на ярка светлина.

Зареждане със зарядно устройство

Зареждането със зарядното устройство е по – бързо от слънчевото зареждане.

Използвайте само зарядното устройство и USB кабела за зареждане.

Поставете зарядното устройство на бюро или друга стабилна повърхност, като се уверите, че има достатъчно свободно пространство около него. Зареждането със зарядното устройство и часовника в чантата или друго затворено пространство може да доведе до прегряване на часовника и / или зарядното устройство.

Ако водата или друга течност попадне на часовника или зарядното устройство по време на зареждането, незабавно изключете USB кабела от източника на захранване.

Извършвайте зареждане в среда, в която температурата на околната среда е между 5 ° C и 35 ° C (41 ° F и 95 ° F).

Времена на зареждане

Зареждането за приблизителните времена, показани по-долу, трябва да бъде достатъчно, за да се поддържа нужният заряд за работа всеки ден.

Слънчев ден, на открито (50 000 lux): 12 минути / ден

Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 lux): 45 минути / ден

Дъждовен ден, близо до прозорец (5000 lux): 72 минути / ден

Зареждането се извършва дори при излагане на вътрешно флуоресцентно осветление (500 lux).

Действителното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

Енергоспестяване

Оставянето на часовника на тъмно място в Режим “Час” за период от 70 минути или повече между часовете от 9:00 часа. и 6 часа сутринта ще накарат часовника да влезе в енергоспестяване на ниво 1. Ако часовникът остане в това състояние в продължение на шест или седем дни, часовникът ще влезе в енергоспестяване на ниво 2. Дисплеят на часовника остава празен, когато часовникът е в режим на пестене на енергия.

За да излезете от режим енергоспестяване натиснете който и да е бутон.

Операции на бутоните

Бутон A – Натиснете, за да се покаже екранът за настройка на текущия режим.

Бутон B – Пуска осветлението

Бутон C – Натиснете, за да се покаже екранът за избор на режим. Задръжте за около една секунда, за да се върнете в режима на показване на часа (Режим Час).Бутон C също служи и за връщане в предишно меню.

Бутон D – Натискането в “Режим Час” показва екрана за избор на автоматична настройка на времето.

Корона – Когато сте в някое меню натискането на короната прилага съответните настройки, с въртянето и се преминава през съответните опции.

Сдвояване на часовника с телефон

За да свържете часовника с телефон, първо инсталирайте приложението CASIO “G-SHOCK Connected” в телефона и след това използвайте Bluetooth, за да сдвоите часовника с телефона.

iOS (iPhone) Users

https://itunes.apple.com/us/app/g-shock-connected/id1179983841?mt=8

AndroidTM (GALAXY, etc.) Users

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gshockconnected

След като сте инсталирали приложението включете блутут на телефона, стартирайте го и следвайте инструкциите на екрана.

Задържането на Бутон C за 2 секунди активира бутут на часовника, логото на G-SHOCK се появява на дисплея.

Настройката за време

Часовникът ви може да получава GPS сигнали и да се свързва с телефона, за да получи информацията, която използва, за да коригира настройката за дата и час.Настройките за часа и деня на часовника могат да бъдат конфигурирани в съответствие с текущата ви часова зона, като получат GPS сигнал.

Важно: Преди да се опитате да получите информация за времето на GPS сигнал, първо използвайте GPS, за да получите информация за местоположението и да конфигурирате настройката на часовата зона.

Часовникът обикновено няма да извършва автоматично получаване на GPS сигнал, докато е сдвоен с телефона. Приемането на автоматичен GPS сигнал обаче ще се извърши, ако няма връзка между часовника и телефона за повече от един ден.

За да синхронизирате часа чрез GPS сигнал натиснете бутон D, ще се появи меню завъртете короната до опция TIME(GPS), изчакайте няколко секунди докато на дисплея се изпише информация за свереното време и координатите (ADJUSTED).Приемането на GPS сигнал е възможно на открито, където небето е видимо и не е блокирано от сгради, дървета или други предмети.

За да синхронизирате часа чрез GPS сигнал натиснете бутон D, ще се появи меню завъртете короната до опция BLUETOOTH, изчакайте няколко секунди докато на дисплея се изпише информация за свереното време и координатите (ADJUSTED).

Можете да използвате процедурата по-долу, за да проверите историята на настройките на времето въз основа на приемането на GPS сигнал или връзката с телефона.

Натиснете бутон D, завъртете короната до опция HISTORY – проверете.

GPS НАВИГАЦИЯ

Можете да използвате режима на GPS навигация, за да получавате GPS сигнали и да записвате маршрутите, които пътувате. Можете също да посочите местоназначение и да получите информация за навигацията до вашата дестинация.

Навигацията показва общо насочване на маршрута до дестинация. Той не показва подробно насочване на маршрута, както прави автомобилната навигационна система.Функцията за навигация не е предназначена за използване при движение в автомобил или друг тип превозно средство.

Можете да използвате описаната по-долу процедура, за да запишете текущото си местоположение за памет. Точка, записана в Point Memory, може да бъде определена като дестинация за бъдещи навигационни операции.Point Memory може да съхранява до 60 точки.

Задържането на Короната за около една секунда започва работа с GPS позициониране.

Използвайте навигация на открито, където небето е видимо и не е блокирано от сгради, дървета или други предмети.Дръжте часовника с LCD дисплея насочен нагоре, докато стартирането на операцията за позициониране приключи и се появи навигационният екран.

Мащабът на навигационния екран

Мащабът на навигационния екран може да се увеличи, за да се покажат повече подробности за даден маршрут и да се определи посоката към целевата точка от начална или друга точка.

Докато се извършва навигация, натиснете Короната.Това позволява мащабирането.Въртете Короната до желаният резултат.Мащабът се променя при всяко завъртане на Короната. Има три мащабни нива. Завъртането на въртящия се ключ допълнително показва посоката към целевата точка.

Проверка на разстоянието до вашата дестинация

Всяко натискане на Бутон А върти дисплея през линейното разстояние от текущото Ви местоположение до предварително зададени точки (начална точка, местоназначение и т.н.).

Връщане към начална точка (Backtrack)

По всяко време по време на навигация можете да обърнете маршрута си, за да се върнете към началната си точка.

Докато навигирате, натиснете Бутон D.

Завъртете Короната, за да преместите показалеца на [BACKTRACK].

Натискането на Короната отново или изчакването на 10 секунди да изтече след стъпка 3 ще се промени към навигацията с вашата начална точка като нова дестинация.

Спиране На Навигацията.

Докато навигацията работи натиснете Бутон D, от менюто изберете QUIT.Натискането на Короната отново или изчакване за 10 секунди след стъпка 3 ще преустанови навигацията и ще се върне на Режим часовник.

Изтриване на дестинация.

Изтриването на местоназначението ще прекрати ориентирането по маршрута, но ще продължи да записва маршрута.

Докато сте в Режим навигация натиснете Бутон D, с Короната навигирайте до RESET GOAL и я натиснете.Това изтрива местоназначението и се връща към навигационния екран.

Запис на текущото местоположение в паметта.

Можете да използвате описаната по-долу процедура, за да запишете текущото си местоположение в Паметта. Точка, записана в Point Memory, може да бъде определена като дестинация за бъдещи навигационни операции.

Докато сте в режим Навигация натиснете и задръжте Короната за около 1 секунда.

След като запишете местоположението си, дисплеят за момент ще покаже своята географска ширина и дължина и друга информация. След няколко секунди се появява съобщението SET ICON?.Завъртете Короната, за да изберете дали искате да зададете икона на точката, която сте записали.Избирането става с натискането на Короната.

Ако изберете NO (няма икона присвоена) по-горе, това завършва процедурата за запис и се връща на навигационния екран.

Завъртете Короната, за да преместите показалеца на желаната икона.

За да отмените присвояването на икона, изпълнете стъпките по-долу.

Натиснете Бутон C.

Завъртете Короната, за да изберете дали искате да запазите текущите настройки и след избора си натиснте Короната.

Преглед на регистрираните точки.

Можете да използвате процедурата по-долу, за да видите подробности за регистрираните точки. Можете също така да промените иконите, назначени на точки, и да изтриете точки според нуждите.

Натиснете Короната, това ще изведе меню с настройки.

Завъртете Короната до RECALL и натиснете Короната, за да го изберете.

Това ще покже списък с дати и часове, в които са регистрирани точки.

Задаване на регистрирана точка като дестинация

Можете да използвате процедурата по-долу, за да определите регистрирана точка като местоназначение за навигация. Ако вече е зададена дестинация и се изпълнява навигация по маршрута, операцията по-долу може да се използва за задаване на нова дестинация и стартиране на нова операция за навигация по маршрута.

Ако операцията по навигация е в ход, я спрете.

Натиснете Короната, ще се покаже меню с настройки.

Въртете Короната да изберете меню SETTING натиснете Короната да го изберете.

След това въртете Короната и изберете GOAL с натискане на Короната.

Заъртете Короната до POINT RECALL и я натиснете за превключването към нея.

Завъртете Короната на точката, която желаете за дестинация.Избирането на RESET изтрива зададеното понастоящем местоназначение.

Завъртете Короната на YES и я натиснете.

Съобщението SETTING COMPLETED ще се появи след като е зададено местоназначението. След няколко секунди екранът за настройка на режима на GPS навигация ще се появи отново.

Завъртете Короната до NAVIGATION и я натиснете, зада изберете – това ще стартира навигацията.

Можете също така да използвате G-SHOCK Connected, за да посочите дестинация от там.

Настройване на интервала за получаване на GPS сигнал.

Използвайте процедурата по-долу, за да определите интервала за получаване на GPS сигнал и получаване на информация за позицията по време на навигация.

Ако навигацията е в процес, спрете я.

Натиснете короната за менюто с настройки и изберете SETTING като я натиснете.

След това изберете INTERVAL.Изберете между NORMAL и HIGH RATE.

[NORMAL]: Получава информация за местоположението на всяка минута.

[HIGH RATE]: Получава информация за местоположението на всеки няколко секунди.

След това натискайте Бутон C, докато не достигнете до режим навигация.

Количеството време, през което може да се използва навигацията, зависи от настройката на интервала за получаване. Когато искате да извършвате продължителна продължителна навигация, изберете настройката [NORMAL].

[NORMAL]: 24 часа, непрекъснато

[HIGH RATE]: 4 до 5 часа, непрекъснато.

Определяне на мерните единици.

Ако навигацията е в процес, спрете я.

Натиснете короната за менюто с настройки и изберете SETTING като я натиснете.

Въртете Корона до насройка UNIT и я натиснете за да яиберете.След това по същият начн изберете между опциите KILOMETER и MILE.

Компас

Можете да използвате режима на цифровия компас, за да определите посоката на север и да проверите посоката до местоназначението.

За да влезете в режим компас докато сте в режим час натиснете Бутон C и въртете Короната до меню Compass.

Вземането на показания в близост до източници на силен магнетизъм може да доведе до грешка в четенето. Дръжте часовника далеч от следните типове елементи.Постоянни магнити (магнитни принадлежности и т.н.), метални предмети, жици за високо напрежение, въздушни проводници, електрически домакински уреди (телевизори, компютри, мобилни телефони и т.н.).Обърнете внимание, че не са възможни правилни измервания на посоката на закрито, особено в рамките на стоманобетонни конструкции.Точните показания на посоката може да не са възможни в моторни превозни средства, лодки, самолети и др.

Калибриране на компаса.

Направете калибриране винаги, когато забележите, че показанията на компаса на часовника са различни от тези на друг компас или преди да се качите на катерене или други спортове.

Натиснете Бутон А и от менюто изберете CALIBRATION.

В екрана за калибрация натиснете бутон D.

Това стартира калибрирането на първата точка, което предизвиква показването на [PLEASE WAIT] на дисплея. При успешно калибриране ще се появи [ROTATE 180 °].

Дръжте LCD дисплея на часовника нагоре и го завъртете на 180 градуса. Бъдете възможно най-точни.Докато държите часовника хоризонтално, натиснете Бутон D.Това стартира калибрирането на втората точка, което предизвиква показването на [PLEASE WAIT] на дисплея. [TURN OVER] ще се появи, когато калибрирането е успешно.

Обърнете часовника с досплея на долу сочещ към земята и натиснете Бутон D.Това стартира калибрирането на третата точка, което предизвиква показването на [PLEASE WAIT] на дисплея. [SUCCESSFUL] ще се появи, когато калибрирането е успешно. Няколко секунди по-късно часовникът ще се върне към екрана на Digital Compass..

Ако калибрирането не успее да звърши успешно, ще се появи съобщението [FAILED RETRY?]. За да опитате повторно калибрирането, натиснете Короната. Натиснете (C), за да спрете калибрирането.

Измерване на надморската височина (Алтиметър)

Часовникът взема показания за надморската височина и показва резултати въз основа на измервания на налягането на въздуха, направени от вграден датчик за налягане.

Показванията на височината, показани от часовника, са относителни стойности, които се изчисляват въз основа на барометричното налягане, измерено от сензора за налягане на часовника. Това означава, че промените в барометричното налягане, дължащи се на атмосферни условия, могат да причинят различия в показанията за височината, взети на едно и също място.Също така имайте предвид, че стойността, показана от часовника, може да е различна от действителната височина и / или ниво на морското равнище, посочени за района, в който се намирате.Когато използвате алтиметъра на часовника по време на планинско катерене, препоръчваме редовно да калибрирате показанията му в съответствие с местните указания за надморската височина.Когато използвате навигация по време на получаване на GPS сигнали, измерените стойности на алтиметъра се настройват автоматично съобразно данните от GPS сигнала. Обърнете внимание, обаче, че това може да доведе до някаква разлика между измерената стойност и действителната височина.Също така имайте предвид, че измерването на измерената стойност на височината, използвайки данните от GPS сигнала, може да отнеме няколко минути.Регулирането може да отнеме още повече време, в зависимост от текущата ви среда. Препоръчва се редовно ръчно регулиране на измерената стойност на височината, като се използва локално достъпна информация.Часовникът няма да използва данни от GPS сигнала, за да коригира измерените стойности на височината за един час, след като регулирате стойността на измерената надморска височина ръчно.

Корекцията на височината и промените в барометричното налягане могат да доведат до показване на отрицателна стойност.

Проверка на текущата височина

Стартирането на операция за измерване на височината показва височината на текущото ви местоположение. Часовникът отчита отчитането на височината всяка секунда за първите три минути. След това се извършват отчитания според настройката на интервала за автоматично измерване на часовника.

Натиснете Бутон C докато сте в режим час.От менюто изберете ALTIMETER.

Калибриране на показанията за височината (алтиметъра).

За да минимизирате разликата между локално указаните и измерените стойности, трябва да актуализирате референтната височинна стойност, преди да тръгнете на тренировки или други дейности, в които се отчита надморска височина.При планинско катерене е препоръчително да проверите карта, индикации за местна надморска височина или друг източник за височината на текущото местоположение и редовно да калибрирате показанията на часовника с най-новата информация.

Разликите между действителната височина и отчитането на часовника могат да бъдат причинени от следните фактори:

– Промяна в барометричното налягане

– Резки промени в температурата при измерване на барометричното налягане при изкачване или спускане.

Натиснете Бутон A и отидете на опция CALIBRATION, като въртите Короната, изберете го с натискане на Короната.

В следващото меню изберете MANUAL. За да върнете настройката за надморската височина до първоначалната стойност по подразбиране, изберете OFFSET OFF.

Повторете стъпките по-долу, за да въведете височината в текущото си местоположение.

Завъртете Короната, за да промените стойността или знака, където е разположено подчертаването.

За да зададете отрицателна стойност, покажете знака минус ().Със Бутон D преминавате към промяна на следваща стойност.

За да откажете настройката натиснете Бутон C.Завъртете Короната на NO и я натиснете.

Настройване на интервала на автоматично измерване

Можете да изберете интервал за автоматично измерване от пет секунди или две минути.

Натиснете бутон A това ще изведе менюто с настройки на алтиметъра.Завъртете Короната до опция INTERVAL, след това завъртете короната до желаната настройка и я натиснете, за да я приложите.

[2 MINUTES]: Отчитанията се отчитат всяка секунда за първите три минути, а след това на всеки две минути за около 12 часа.

[5 SECONDS]: Отчитанията се отчитат всяка секунда за първите три минути, а след това на всеки пет секунди за около един час.Часовникът автоматично ще се върне в режим час, ако не извършвате никакви операции в режима на алтиметъра за около един час, докато [5 SECONDS] е избран като интервал за измерване или около 12 часа, докато сте избрали [2 MINUTES].

Можете да използвате процедурата по-долу, за да покажете графика за надморската височина в режима на алтиметъра.

Натиснете Бутон A От менюто изберете с Короната опция SCREEN.

Пак с Короната изберете желаният формат.

[VALUE]: Показва само последната стойност за измерване.

[GRAPH]: Показва стойност за измерване и графика на надморската височина.

Натиснете Бутон C, за да излезете от режима на алтиметъра.

Определяне на единицата за измерване на височина

Можете да избирате метри или крачета като мерна единица на режима на алтиметъра.

Натиснете Бутон A От менюто изберете с Короната опция SCREEN.

Пак с Короната изберете желаният формат.

[METER]: Показва височината в метри.

[FEET]: Показва височината във футове.

Предпазни мерки за четене на височина.

Ефекти от температурата

Когато правите измервания на височината, следвайте стъпките по-долу, за да пазите часовника възможно най-стабилно. Промените в температурата могат да повлияят на отчитането на височината.

Отчитайте с часовника на китката си.

Отчитайте в зони със стабилни температурни показания (без резки промени в температурата).

Отчитане на височината.

Не използвайте този часовник, докато скачате с парашут,парапланеризъм, летите или се занимавате с други дейности, в които има резки промени във височината.

Измерена корекция на стойността на височината чрез използване на GPS сигнални данни.

Когато използвате навигация по време на получаване на GPS сигнали, измерените стойности на алтиметъра се настройват автоматично съобразно данните от GPS сигнала. Обърнете внимание, обаче, че това може да доведе до някаква разлика между измерената стойност и действителната височина.Също така имайте предвид, че измерването на стойността на височината, използвайки данните от GPS сигнала, може да отнеме няколко минути. Регулирането може да отнеме още повече време, в зависимост от текущата ви среда.Препоръчва се редовно ръчно регулиране на измерената стойност на височината, като се използва локално достъпна информация. Часовникът няма да използва данни от GPS сигнала, за да коригира измерените стойности на височината за един час, след като регулирате стойността на измерената надморска височина ръчно.

Барометър и термометър

Можете да използвате часовника, за да отчитате барометричното налягане и температурата за текущото си местоположение.

Влизането в режим Барометър / Термометър показва текущото барометрично налягане и температура. След като влезете в режим Барометър / Температура, часовникът взема показания на всеки пет секунди в продължение на три минути. След това се правят измервания на всеки две минути.

 

Графиката показва барометрични показания, които се правят на всеки два часа. Можете да използвате графиката, за да видите промените в барометричното налягане през последните 48 часа, които могат да се използват за прогнозиране на предстоящото време.

Индикатор за промяна на барометричното налягане

Всеки път когато задържите бутон А в режим Барометър/Термометър за около една секунда, индикаторът за промяна на барометричното налягане ще превключва между активирана и деактивирана. Докато индикаторът за промяна на барометричното налягане е активиран, часовникът ще ви предупреди, когато отчете значителна промяна в показанията на налягането на въздуха (поради внезапна промяна на височината или преминаване на зона с високо или ниско налягане).

Калибриране на барометъра и термометъра.
Важно: За да се гарантира правилното функциониране на индикатора за промяна на барометричното налягане, разрешете го на място, където височината е постоянна (като например ложа, лагер или океана).Промяната в надморската височина предизвиква промяна в налягането на въздуха. Поради това правилните показания са невъзможни. Не вземайте показания по време на изкачване или спускане на планина и т.н.

Сензорът за налягане на часовника се настройва фабрично и обикновено не изисква калибриране. Можете обаче да калибрирате показаната стойност, ако забележите големи грешки в показанията.

Важно: Часовникът няма да може да прави правилно отчитане на барометричното налягане, ако направите грешка по време на калибрирането. Проверете, за да сте сигурни, че стойността, която използвате за калибриране, води до правилно отчитане на налягането.

Докато сте в режим Барометър / Термометър натиснете Бутон А, ще се появи екран с настройки на режима.

Завъртете Короната до опция CALIBRATION и я натиснете за избор.

След това изберете BAROMETER, в следващото меню изберете MANUAL и въведете желаната стойност.Бутон D преминава през стойностите, а с въртене на Короната се променят стойностите.За да върнете оригиналните насройки, изберете опцията OFFSET OFF.Натинете Бутон C за излизане от настройката.

За да калибрирате термометъра от менюто CALIBRATION изберете THERMOMETER и повторете горната процедура.

Определяне на мерна единица на барометричното налягане

Можете да посочите (hPa) или (inHg) като дисплей за стойности на барометричното налягане.

Внимание: Когато Токио (TOKYO) е определен като текущ град (Home City), барометричното налягане е фиксирано като хектопаскали (hPa) и не може да бъде променено.

Докъто сте в режим Барометър / Термометър натиснете бутон А, ще се появи менюто с настройки на режима.Изберете опция UNIT.След това от следващото меню изберете BAROMETER и изберете желаната мерна единица.

Натискането на Бутон C връща обратно.

Определяне на мерна единица на термометъра.

Можете да изберете или Celsius (° C) или Fahrenheit (° F) като мерна единица за температурата.

Докъто сте в режим Барометър / Термометър натиснете бутон А, ще се появи менюто с настройки на режима.Изберете опция UNIT.След това от следващото меню изберете THERMOMETER и изберете желаната мерна единица.

Натискането на Бутон C връща обратно.

Предпазни мерки за четене на барометрично налягане.

Барометър

Графиката на барометричното налягане, произведена от този часовник, може да се използва за получаване на представа за предстоящи метеорологични условия. Този часовник обаче не трябва да се използва на мястото на инструментите за точност, изисквани за официалното прогнозиране и отчитане на времето.Измерванията на сензора за налягане могат да бъдат повлияни от резки промени в температурата. Поради това може да има грешка в показанията, произведени от часовника.

Термометър

Температурата на тялото, пряката слънчева светлина и влажността имат ефект върху отчитането на температурата. За да осигурите по-точни измервания на температурата, свалете часовника от китката си, изтрийте я от всякаква влага и я поставете на добре вентилирано място, което не е изложено на пряка слънчева светлина.Трябва да сте в състояние да вземете температурни показания след около 20 до 30 минути.

Изгрев/Залез

Можете да използвате часовника, за да проверите времената за изгрев и залеза за вашия град.

Когато сте в режим час, натиснете Бутон C въртете короната до опция Sunrise&Set.

Със задржане на Бутон D може да гледате бъдещи и предишни времена на изгрев/залез.

Лунни фази и приливи отливи.

Можете също така да посочите град с G-SHOCK Connected и след това да използвате часовника, за да покажете нивото на прилива и фазата на Луната там.

Важно: Показваната информация е предназначена само за справка. Не го използвайте за морска навигация и др.Докато не сте избрали град в G-SHOCK Connected съобщението [SET IN THE APP] ще се появява на екрана.Тази функция не може да се използва, докато не бъде избран град.

Хронометър

Когато сте в режим час, натиснете Бутон C въртете короната до опция STOPWATCH.

Стартиране с Бутон D и спиране с Бутон А.

Световно време

Световното време ви позволява да преглеждате текущото време във всеки един от 39 града по целия свят и UTC (Universal Coordinated Time).

Натиснете Бутон А докато сте в режим Световно Време и изберте желан град от 39-те града по света.Можете също така да използвате G-SHOCK Connected, за да конфигурирате настройките за World Time City и лятното часово време.

Натиснете Бутон А и от менюто с настройки изберете DST.С натискането на Бутон C излизате от менюто с настройките.

Ръчна настройка на часа и датата

Можете да използвате процедурата по-долу, за да настроите настройките за часа и деня на часовника, когато приемането на GPS сигнал или комуникацията с телефона не е възможно поради някаква причина.

Натиснете Бутон А, докато сте в режим час.Ще се покаже меню, завъртете Короната до опция TIME&DATE, натиснете я, за избор.С Бутон D се преминава през дата, час и т.н.

ВАЖНО: Секундите започват нормално отчитане от 00, когато часа ръчно. Ако искате секундите да бъдат по-точни, препоръчва се настройка чрез приемане на GPS сигнал или връзка с телефона.

Споделяне: