Блог

РЪКОВОДСТВО МОДУЛ №5463 CASIO G-SHOCK MUDMASTER GWG-1000

Ръководство за CASIO G-SHOCK MUDMASTER GWG-1000

ВАЖНО: Режимът на алтиметъра на часовника ви изчислява относителната височина въз основа на промените в барометричното налягане.Тоест алтиметъра се влияе от промените в отчитане на атмосферното налягане.
Използвайте бутон B за преминаване през различнитте функции, бутон A за режим алтиметър и бутон C за функция компас.

Внимание: Всички графики са примерни за илюстриране на функциите.Възможно е да не са от точният модел, но показват точно въпросната функция и свързаните с нея бутони.

Зареждане на часовника

Лицето на часовника е със слънчев панел, който генерира енергия от светлина. Генерираната енергия се съхранява във вградена акумулаторна батерия, която контролира работата на часовника.
Часовникът се зарежда всеки път когато е изложен на светлина.

Енергоспестяващ режим

Когато е включено енергоспестяването автоматично влиза в режим на заспиване, когато часовникът остане за известно време в район, където е на тъмно.Излизането от енергоспестяващ режим става като преместите часовника на добре осветено място.

Основни нива на зареждане на часовника

Основните нива на зареждане са обузначени както следва:
L – Автоматичното сверяване,осветлението и сензора са изключени.
М – Всички функции са включени.
H – Всички функции са включени. (Напълно заредена батерия).

Радио сверяване

Този часовник получава сигнал за калибриране на време и съответно актуализира настройката си за време автоматично.С автоматичното приемане часовникът изпълнява операцията по получаването всеки ден автоматично до шест пъти.Ако един от тези пъти приемането и сверяването са успешни,то всички останали пъти отпадат до следващото денонощие.За целта часовникът трябва да бъде в обхват за приемане на сигнала от атомните часовници по света.

Важно:Трябва да изберете точно вашата часова зона, за да може часовникът да приема правилните настройки.Часовникът може да не е в състояние да приема сигнал когато сте в определени местоположения като блокови пространства,близо до мобилни телефони,близо до далекопрожоди и други.

Извършване ръчно получаване на сигнал за радиосверяването.

Може да включите или изключите автоматичният режим на сверяване.Имате възможност за ръчно приемане на сигнал за калибриране.
За да направите ръчно приемане на сигнал натиснете бутон B за влизане в режим радио сверяване (R/C).
Задръжте бутон A за поне две секунди, докато RC не премигне и след него се показва RC!
Ще се появи индикатор за ниво на сигнала (L1, L2 или L3,) на дисплея след стартиране на приемането. Не местете часовника и не извършвайте операции с бутони до получаването на GET или ERR съобщение на дисплея.

Ръчна настройка на часа и датата.

Можете да конфигурирате ръчно настройките за текущото време и дата, когато часовникът не може да получи време от калибрационен сигнал или просто така желаете.
За да смените настройките ръчно издърпайте короната.Надписът CITY ще се появи на дисплея.
Натиснете бутон D на дисплея ще започнат да мигат часът и минутите.Ако използвате 12-часово отчитане, A (м.н.) или P (p.m.)индикаторът също ще се покаже.Това означава,че сте в режим на настройка на часа и датата.С натискането на бутон B преминавате в режимите за настройка на часови зони,дата,час,минути,ден,година и тн.
Смяната на желаният час или друга настройка (напр. Дата или година) се прави със въртене на короната.

Калибриране на стрелките

Ако часовникът е изложен на силен магнетизъм или удар, стрелките му могат да се разминават с дигиталният часовник (цифровия дисплей). Това може да доведе до неправилно индикация на времето, въпреки че е налице сигнал за калибриране на часа.Часовникът периодично коригира позициите на стрелките автоматично. Можете също така да използвате процедурата, за да задейства ръчно настройката на калибриране позиция, когато е необходимо.
За да стартирате процедурата по калибриране на стрелките издърпайте короната в режим на часовник.Натиснете и задръжте бутон A поне за пет секунди,докъто не се появи надписа HAND SET на дисплея.Стрелките ще се подредят точно на 12 часа и часовникът ще изпише надшис PUSH.Натиснете короната обратно и стрелките ще се върнат в нормална позиция (показване на часа).

Компас

Можете да използвате режима на цифровия компас, за да определите посоката на север и да се ориентирате.Режимът “Цифров компас” използва вграден датчик (сензор) за посока, за да отчете посоките и да покаже определен резултат.
Натиснете бутон C за старт на компаса.Надпис COMP ще се появи на дисплея и веднага след това показва посоката.Стартирането на операция с цифров компас ще доведе до преместване на секундарника в позиция 12 часа. След това ще се посочи магнитният север.
Ако установите че посоките които показва компаса не са вярни може да калибрирате сензора на компаса.Трябва да извършите калибриране, когато показанията на посоката, произведени от часовника, не съвпадат с тези на друг надежден компас.

Използване на режима на алтиметъра

Часовникът взема показания за надморската височина и показва резултати въз основа на измервания на налягането на въздуха, взети от вграден датчик за налягане. Също така записва различни видове записи и данни за височината.
За да видите текущата височина уверете се че сте в режим часовник и след това натиснете бутон A.На дисплея ще се покаже височината последва от мерна единица (например метри).За да опресните сензора натискате отново бутон A,това ще накара сензора да переснява данните след всяко натискане.
Този часовник оценява надморска височина въз основа на налягането на въздуха. Това означава, че показанията за надморска височина за същото местоположението може да варира, ако налягането на въздуха се промени.Не забравяйте, че въздухът вътре в търговски самолет е под налягане. Поради това, показанията произведени от този часовник, няма да съответстват на показанията за височината, обявени или посочени от екипажа за полет.

Барометър

Този часовник използва датчик за измерване на налягането на въздуха (барометрично налягане).
За да проверите показанията на барометричното налягане Използвайте бутон B, за да изберете режим барометър.
На Дисплея ще се изпише надпис BARO и в ход ще бъде измерване на атмосферното налягане.След като се започне операция за четене на барометрично налягане, часовникът ще взема показанията на всеки пет секунди за първите три минути и след това на всеки две минути.Часовникът ще се върне в режим ЧАС 1 час след пускането на барометъра,ако не е предприето действие.

Термометър

Този часовник използва температурен датчик за измерване на температурата.
Използвайте бутон B, за да изберете термометър (TEMP), както е показано на илюстрацията • На дисплея ще се появи TEMP, което показва, че отчитането на температурата е в ход.
За да започнете отново операция за четене от началото, натиснете бутон A.

Калибриране на температурния сензор

Този часовник използва температурен датчик за измерване на температурата. Сензорът за температурата, вграден в часовника, е фабрично калибриран и обикновено не изисква повече корекция.
Сравнете показанията, произведени от часовника, с тези на друг надежден и точен термометър.
Ако се налага корекция, свалете часовника от китката си и изчакайте 20 или 30 минути, за да дадете време температурата стабилизира.
Докато часовника е в режим ТЕРМОМЕТЪР (TEMP) издърпайте коронота.Това ще накара текущата стойност за отчитане на температурата да мига на цифровия дисплей.Завъртете короната, за да регулирате температурната стойност.Можете да смените и мерните единици с натискането на бутон B.След като завършите калибрирането, натиснете короната отново обратно.

Свалете ръководство с графики

Споделяне: