Блог

Работа с часовник CASIO PRO TREK PRW-7000

ВАЖНО: Режимът на алтиметъра на часовника ви изчислява относителната височина въз основа на промените в барометричното налягане.Тоест алтиметъра се влияе от промените в отчитане на атмосферното налягане.

 

1.Зареждане на часовника.

Лицето на часовника е със слънчев панел, който генерира енергия от светлина. Генерираната енергия се съхранява във вградена акумулаторна батерия, която контролира работата на часовника.

Часовникът се зарежда всеки път когато е изложен на светлина.

1.1 Енергоспестяващ режим.

Когато е включено енергоспестяването автоматично влиза в режим на заспиване, когато часовникът остане за известно време в район, където е на тъмно.Излизането от енергоспестяващ режим става като преместите часовника на добре осветено място.

1.2 Основни нива на зареждане на часовника.

Основните нива на зареждане са обузначени както следва:

  • L – Автоматичното сверяване,осветлението и сензора са изключени.
  • М – Всички функции са включени.
  • H – Всички функции са включени. (Напълно заредена батерия).

2. Радио сверяване.

Този часовник получава сигнал за калибриране на време и съответно актуализира настройката си за време автоматично.С автоматичното приемане часовникът изпълнява операцията по получаването всеки ден автоматично до шест пъти.Ако един от тези пъти приемането и сверяването са успешни,то всички останали пъти отпадат до следващото денонощие.За целта часовникът трябва да бъде в обхват за приемане на сигнала от атомните часовници по света.

Разположение и обхват на атомните часовници по света.

Разположение и обхват на атомните часовници по света Разположение и обхват на атомните часовници по света

Важно:Трябва да изберете точно вашата часова зона, за да може часовникът да приема правилните настройки.Часовникът може да не е в състояние да приема сигнал когато сте в определени местоположения като блокови пространства,близо до мобилни телефони,близо до далекопроводи и други.

2.1 Извършване ръчно получаване на сигнал за радиосверяването.

Може да включите или изключите автоматичният режим на сверяване.Имате възможност за ръчно приемане на сигнал за калибриране.

За да направите ръчно приемане на сигнал натиснете бутон B за влизане в режим радио сверяване (R/C).

Задръжте бутон A за поне две секунди, докато RC не премигне и след него се показва RC!

Ще се появи индикатор за ниво на сигнала (L1, L2 или L3,)

на дисплея след стартиране на приемането. Не местете часовника и не извършвайте операции с бутони до получаването на GET или ERR съобщение на дисплея.

3. Ръчна настройка на часа и датата.

Можете да конфигурирате ръчно настройките за текущото време и дата, когато часовникът не може да получи време от калибрационен сигнал или просто така желаете.

 

За да смените настройките ръчно издърпайте короната.Надписът CITY ще се появи на дисплея.

Натиснете бутон D на дисплея ще започнат да мигат часът и минутите.Ако използвате 12-часово отчитане, A (м.н.) или P (p.m.)индикаторът също ще се покаже.Това означава,че сте в режим на настройка на часа и датата.С натискането на бутон B преминавате в режимите за настройка на часови зони,дата,час,минути,ден,година и тн.

Смяната на желаният час или друга настройка (напр. Дата или година) се прави със въртене на короната.

4. Калибриране на стрелките.

Ако часовникът е изложен на силен магнетизъм или удар, стрелките му могат да се разминават с дигиталният часовник (цифравия дисплей). Това може да доведе до неправилно индикация на времето, въпреки че е налице сигнал за калибриране на часа.Часовникът периодично коригира позициите на стрелките автоматично. Можете също така да използвате процедурата, за да задейства ръчно настройката на калибриране позиция, когато е необходимо.

За да стартирате процедурата по калибриране на стрелките издърпайте короната в режим на часовник.Натиснете и задръжте бутон A поне за пет секунди,докъто не се появи надписа HAND SET на дисплея.Стрелките ще се подредят точно на 12 часа и часовникът ще изпише надшис PUSH.Натиснете короната обратно и стрелките ще се върнат в нормална позиция (показване на часа).

5 Компас

Можете да използвате режима на цифровия компас, за да определите посоката на север и да се ориентирате.Режимът “Цифров компас” използва вграден датчик (сензор) за посока, за да отчете посоките и да покаже определен резултат.

Натиснете бутон C за старт на компаса.Надпис COMP ще се появи на дисплея и веднага след това показва посоката.Стартирането на операция с цифров компас ще доведе до преместване на секундарника в позиция 12 часа. След това ще се посочи магнитният север.

Ако установите че посоките които показва компаса не са вярни може да калибрирате сензора на компаса.Трябва да извършите калибриране, когато показанията на посоката, произведени от часовника, не съвпадат с тези на друг надежден компас.

В режим на компас издърпайте короната и натиснете бутон C, местете ръката си както следва по фигурата по-долу:

Резултатът от измерването на калибрирането може да бъде потвърден от звука и дисплея.

Когато калибрирането е успешно, ще се чува звуков сигнал. Ще се покаже и OK.Натиснете короната обратно за край на калибрирането.

Метод за калибриране 2.

В режим на компас издърпайте короната и натиснете бутон B.На дисплея ще се покаже следният знак . Дръжте часовника паралелно със земята.Натиснете бутон C на дисплея ще се изпише надпис WAIT .Докато калибрацията на точка 1 е в прогрес ще се изпише надпис OK.След това Turn180° ще се появи при успешна калибрация.След това знака

ще се появи .Завъртете часовника на 180 градуса.С часовника, който все още е насочен нагоре и успоредно със земята.Когато калибрирането е успешно, думите TURN и OVER ще бъдат изписани на дисплея.Когатоп това стане повторете горната процедура.

6.Използване на режима на алтиметъра

Часовникът взема показания за надморската височина и показва резултати въз основа на измервания на налягането на въздуха, взети от вграден датчик за налягане. Също така записва различни видове записи и данни за височината.

За да видите текущата височина уверете се че сте в режим часовник и след това натиснете бутон A.На дисплея ще се покаже височината последва от мерна единица (например метри).За да опресните сензора натискате отново бутон A,това ще накара сензора да переснява данните след всяко натискане.

Този часовник оценява надморска височина въз основа на налягането на въздуха. Това означава, че показанията за надморска височина за същото местоположението може да варира, ако налягането на въздуха се промени.Не забравяйте, че въздухът вътре в търговски самолет е под налягане. Поради това, показанията произведени от този часовник, няма да съответстват на показанията за височината, обявени или посочени от екипажа за полет.

7. Барометър

Този часовник използва датчик за измерване на налягането на въздуха (барометрично налягане).

За да проверите показанията на барометричното налягане Използвайте бутон B, за да изберете режим барометър.

На Дисплея ще се изпише надпис BARO и в ход ще бъде измерване на атмосферното налягане.След като се започне операция за четене на барометрично налягане, часовникът ще взема показанията на всеки пет секунди за първите три минути и след това на всеки две минути.Часовникът ще се върне в режим ЧАС 1 час след пускането на барометъра,ако не е предприето действие.

8. Термометър

Този часовник използва температурен датчик за измерване на температурата.

Използвайте бутон B, за да изберете термометър (TEMP), както е показано на илюстрацията • На дисплея ще се появи TEMP, което показва, че отчитането на температурата е в ход.

За да започнете отново операция за четене от началото, натиснете бутон A.

Калибриране на температурния сензор

Този часовник използва температурен датчик за измерване на температурата. Сензорът за температурата, вграден в часовника, е фабрично калибриран и обикновено не изисква повече корекция.

Сравнете показанията, произведени от часовника, с тези на друг надежден и точен термометър.

Ако се налага корекция, свалете часовника от китката си и изчакайте 20 или 30 минути, за да дадете време температурата стабилизира.

Докато часовника е в режим ТЕРМОМЕТЪР (TEMP) издърпайте коронота.Това ще накара текущата стойност за отчитане на температурата да мига на цифровия дисплей.Завъртете короната, за да регулирате температурната стойност.Можете да смените и мерните единици с натискането на бутон B.След като завършите калибрирането, натиснете короната отново обратно.

9.Проверка на нивото на приливите и луните (прилив / луна)

За текущо избрания град за начално време се показва информация за текущото ниво и за лунната фаза. • За текущо избрания град се показва актуалната информация за нивото на течението и за лунната фаза.Затова също е много важно да изберете точният град (часова зона).

Имайте предвид, че информацията за приливите и луните фази, показани от този часовник, е приблизителна и е предназначена само за обща информация. Никога не се опитвайте да го използвате за морска навигация или за други цели, които изискват точни измервания.

За да видите текущото ниво на приливите и лунна фаза.

Малката стрелка показва нивото на приливите.

Нивото на прилива е означено като едно от шестте нива.

Приливите на настоящата часова зона ( Home City) се показват дори когато часовникът е в режим Световно време.

10.Преглед на благоприятните времена за риболов

Вашият часовник показва благоприятни времена за риболов, които се определят на базата на убеждението, че фазата на Луната влияe върху активният живот на рибите и показва степента на благоприятност за този ден в графична форма. Аларма за време за фиксиране на сигнала, когато се достигне време за фиксиране за риболовна дейност.

11.Функцията Изгрев/Залез

Можете да използвате режима “Изгрев / Залез”, за да търсите времената за изгрев и залез на определена дата (година, месец, ден) и местоположение.

ВАЖНО: Първо изберете градския код на града, който е най-близо до местоположението, чийто изгрев / залеза искате да потърсите.След като приключите с търсенето на времето, което искате, върнете кода на града на този, който е бил преди да го промените.Ако не го направите, ще се появи грешното време,изгрев и залез.

Споделяне: