Блог

Как да настроим часовник CASIO G-SHOCK WAVE CEPTOR SOLAR GST-W110D-7AER и аналогичните модули

Тази статия може да послужи за няколко модела с подобен модул.

Внимание! Изпозваните графики може да не са от точният модел!

Нещата, които трябва да проверите, преди да използвате часовника:

Проверете нивото на батерията.Това става като погледнете индикатор на 6 часа.

L – Нисък заряд на батерията

M – Среден заряд на батерията

H – Напълно заредена батерия

Лицето на часовника е със слънчев панел, който генерира енергия от светлина.Генерираната енергия се съхранява във вградена акумулаторна батерия, която контролира работата на часовника.Часовникът се зарежда всеки път когато е изложен на светлина.

Внимание: Оставянето на часовника на ярка слънчева светлина за зареждане може да го нагрее.

Таблица с времена на зареждане

Таблица с времена на зареждане

Преминаване през функциите (режимите) на часовника.

Преминаването през функциите става с натискането на бутон C докато часовника е в режим час.Както е показано на илюстрацията.За връщане в режим час отново – натиснете и задръжте бутона C за 2 секунди.

Преминаване през функциите (режимите) на часовника.

Енергоспестяващ режим.

Когато е включено енергоспестяването автоматично влиза в режим на заспиване, когато часовникът остане за известно време в район, където е на тъмно.

Радио Сверяване

Този часовник получава сигнал за калибриране на време и съответно актуализира

настройката си за време автоматично.С автоматичното приемане часовникът изпълнява

операцията по получаването всеки ден автоматично до шест пъти.Ако един от тези пъти

приемането и сверяването са успешни,то всички останали пъти отпадат до следващото

денонощие.За целта часовникът трябва да бъде в обхват за приемане на сигнала от атомните

часовници по света.

Приблизително разположение и обхват на атомните часовници по света.

Важно:Трябва да изберете точно вашата часова зона, за да може часовникът да приема правилните настройки.Часовникът може да не е в състояние да приема сигнал когато сте в определени местоположения като блокови пространства,близо до мобилни телефони,близо до далекопрожоди и други.

Ръчно получаване на сигнал за сверяване.

В режим на час задръжте бутон D. Ще се появи индикатор за нивото на сигнала на долният дисплей на 6 часа.Не местете часовникът докато приема сигнал.Не натискайте бутони докато не завърши приемането на сигнал.При завършване на процеса ERR или GET надписи показват резултата от приемането на сигна за калибриране.

GET – успешен

ERR – неуспешен

Изключване на автоматичното калибриране.

В режим на час задръжте бутон D след това натиснете и задръжте бутон A докато настройката не покаже On или OFF и RCVD не започне да мига.С натискането на бутон D се сменят режимите On или OFF. С бутон A се излиза от режим на настройката и се връща в режим час.

Приемането на сигнал е забранено при някое от следните условия.

– нисък заряд на батерията

– часовникът е в спящ режим

– когато обратното броене е в ход

– при включване на аларма

Ръчна настройка на часа.

Можете да конфигурирате ръчно настройките за текущото време и дата, когато часовникът не може да получи време от калибрационен сигнал или просто така желаете.

В режим на час натиснете и задръжте бутон А за около 2 секунди докато надпис ADJ не се покаже на десния дигитален дисплей.Като пуснете бутон А код и име на град ще се въртят по десният дисплей.Това е режима на ръчно сверяване на часовника.Със бутона C преминавате в настройките на час, ден, дата, месец и т.н.

Бутоните D и B променят стойностите на съответните настройки.За да излезете от режим на ръчна настройка натиснете бутон А.

Световни времена.

Можете да използвате режима “Световно време”, за да видите текущо време в една от 31-те часови зони (48 града) по целия свят.Градът, който понастоящем е избран в режим World Time Mode се нарича “World Time City” или текущия избран град за показване.

За да влезете в режима натиснете бутон C.Десният дигитален дисплей ще покаже WT за около 1 секунда.След това ще се изпише име и код на текущият настроен град.За да видите времето в други градове използвайте бутон D.

DST настройка

В режим час задръжте бутон A за около 2 секунди докато ADJ надпис излезе.След като пуснете бутона A ще се покаже кодът и името на текущия град.

Натиснете бутон C за да влезете в настройка за DST.С бутона D сменете включване, изключване или авто DST.След желаната настройка натиснете бутон А за връщане в режим на час.

Настройка на аларма

В алармения режим използвайте бутон D, за да преминете през индикаторите з аларма (AL1 до AL5, SIG) в десния цифров дисплей, докато видите желаният режим, който искате да настроите.След това задръжте бутон A за около 2 секунди, докъто времето на аларма не започне да мига.Това е, вече сте в режим настройка на желаната аларма.С натискането на бутон C сменяте настройка съответно за час и минути.С натискането на бутон A излизате от режим настройка.

За да тествате алармата, когато сте в режим на аларма натиснете и задръжте бутон D – ще се включи звуковият сигнал.

Включване и изключване на алармите и сигнала на кръгъл час.

Когато сте в режим аларма използвайте бутон D, за да преминавате през отделните аларми и сигнала за кръгъл час.Когато изберете коя желана настройка да включите/изключите натискйте бутон A, за да го направите.

Отместване на стелките, за по – добра видимост на дисплеите.

В режим час натиснете и задръжте бутон C за около 2 секунди.Надпис HAND ще се появи.Повторно задържане на бутона C ще върне стрелките обратно в нормален режим.

Ако след активирането на режима на отместване не се натискат бутони, те ще се върнат автоматично в нормалният си режим след час.

Споделяне: