Блог

Ръководство за ползване на часовник CASIO PRO TREK PRW-6000

Ръководство за CASIO PRO TREK PRW-6000

Избирането на режим става с натискането на бутон B.Настройване на даден режим става с отключване и издрърпване на короната.

 

ВАЖНО: Режимът на алтиметъра на часовника ви изчислява относителната височина въз основа на промените в барометричното налягане.Тоест алтиметъра се влияе от промените в отчитане на атмосферното налягане.

Не забравяйте да заключвате короната след нейното прибиране.

1.Зареждане на часовника.

Лицето на часовника е със слънчев панел, който генерира енергия от светлина. Генерираната енергия се съхранява във вградена акумулаторна батерия, която контролира работата на часовника. Часовникът се зарежда всеки път когато е изложен на светлина.

 

    1. Енергоспестяващ режим.

Когато е включено енергоспестяването автоматично влиза в режим на заспиване, когато часовникът остане за известно време в район, където е на тъмно.

 

Излизането от енергоспестяващ режим става като преместите часовника на добре осветено място.

1.2 Времена за зареждане.

Таблицата по долу илюстрира колко часа са необходими за зареждане на часовника до определените нива (Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 ):

1.3 Основни нива на зареждане на часовника.

Основните нива на зареждане са обузначени както следва:

– L – Автоматичното сверяване,осветлението и сензора са изключени.

– М – Всички функции са включени.

– H – Всички функции са включени. (Напълно заредена батерия).

Основните нива на зареждане са обузначени както следва: • – L – Автоматичното сверяване,осветлението и сензора са изключени. • – М – Всички функции са включени. • – H – Всички функции са включени. (Напълно заредена батерия).

2. Радио сверяване.

 

Този часовник получава сигнал за калибриране на време и съответно актуализира настройката си за време автоматично.С автоматичното приемане часовникът изпълнява операцията по получаването всеки ден автоматично до шест пъти.Ако един от тези пъти приемането и сверяването са успешни,то всички останали пъти отпадат до следващото денонощие.За целта часовникът трябва да бъде в обхват за приемане на сигнала от атомните часовници по света.

 

Важно: Трябва да изберете точно вашата часова зона, за да може часовникът да приема правилните настройки.Часовникът може да не е в състояние да приема сигнал когато сте в определени местоположения като блокови пространства,близо до мобилни телефони,близо до далекопроводи и други.

2.1 Извършване ръчно получаване на сигнал за радиосверяването.

Може да включите или изключите автоматичният режим на сверяване.Имате възможност за ръчно приемане на сигнал за калибриране. За да направите ръчно приемане на сигнал натиснете бутон B за влизане в режим радио сверяване (R/C). Задръжте бутон A за поне две секунди, докато RC не премигне и след него се показва RC! Ще се появи индикатор за ниво на сигнала (L1, L2 или L3,) на дисплея след стартиране на приемането. Не местете часовника и не извършвайте операции с бутони до получаването на GET или ERR съобщение на дисплея.

 

2.2 Излкючаване на автоматичното приемане на сигнал.

С бутон B влезте в режим за радиосверяване.След това отключете и издърпайте короната.Това ще изведе на дисплея за настройка състояние на автоматично получаване (ON или OFF).

Завъртете коронката, за да изберете автоматично приемане (ON) или автоматично приемане изключено (OFF).

3. Ръчна настройка на часа и датата.

Можете да конфигурирате ръчно настройките за текущото време и дата, когато часовникът не може да получи време от калибрационен сигнал или просто така желаете. За да смените настройките ръчно издърпайте короната.Надписът CITY ще се появи на дисплея.

Натиснете бутон D на дисплея ще започнат да мигат часът и минутите.Ако използвате 12- часово отчитане, A (м.н.) или P (p.m.)индикаторът също ще се покаже.Това означава,че сте в режим на настройка на часа и датата.С натискането на бутон B преминавате в режимите за настройка на часови зони,дата,час,минути,ден,година и тн. Смяната на желаният час или друга настройка (напр. Дата или година) се прави със въртене на короната.

4. Калибриране на стрелките.

Ако часовникът е изложен на силен магнетизъм или удар, стрелките му могат да се разминават с дигиталният часовник (цифровия дисплей). Това може да доведе до неправилно индикация на времето, въпреки че е налице сигнал за калибриране на часа.Часовникът периодично коригира позициите на стрелките автоматично. Можете също така да използвате процедурата, за да задейства ръчно настройката на калибриране позиция, когато е необходимо. За да стартирате процедурата по калибриране на стрелките издърпайте короната в режим на часовник.Натиснете и задръжте бутон A поне за пет секунди,докъто не се появи надписа HAND SET на дисплея.Стрелките ще се подредят точно на 12 часа и часовникът ще изпише надшис PUSH.Натиснете короната обратно и стрелките ще се върнат в нормална позиция (показване на часа).

5 Компас

Можете да използвате режима на цифровия компас, за да определите посоката на север и да се ориентирате.Режимът “Цифров компас” използва вграден датчик (сензор) за посока, за да отчете посоките и да покаже определен резултат.

Натиснете бутон C за старт на компаса.Надпис COMP ще се появи на дисплея и веднага след това показва посоката.Стартирането на операция с цифров компас ще доведе до преместване на секундарника в позиция 12 часа. След това ще се посочи магнитният север. Ако установите че посоките които показва компаса не са вярни може да калибрирате сензора на компаса.Трябва да извършите калибриране, когато показанията на посоката, произведени от часовника, не съвпадат с тези на друг надежден компас.

5.1 Калибриране на компас.

В режим на компас издърпайте короната и натиснете бутон B. Дръжте часовника паралелно със земята.Натиснете бутон C на дисплея ще се изпише надпис WAIT .Докато калибрацията на точка 1 е в прогрес ще се изпише надпис OK.След това Turn180° ще се появи при успешна калибрация. Завъртете часовника на 180 градуса.След завършване на процедурата върнете короната обратно.­

6. Алтиметър

Часовникът взема показания за надморската височина и показва резултати въз основа на измервания на налягането на въздуха, взети от вграден датчик за налягане. Също така записва различни видове записи и данни за височината.

За да видите текущата височина уверете се че сте в режим часовник и след това натиснете бутон A.На дисплея ще се покаже височината последва от мерна единица (например метри).

За да опресните сензора натискате отново бутон A,това ще накара сензора да переснява данните след всяко натискане.

Този часовник оценява надморска височина въз основа на налягането на въздуха. Това означава, че показанията за надморска височина за същото местоположението може да варира, ако налягането на въздуха се промени.Не забравяйте, че въздухът вътре в търговски самолет е под налягане. Поради това, показанията произведени от този часовник, няма да съответстват на показанията за височината, обявени или посочени от екипажа за полет.

 

6.1 Калибриране на алтиметъра.

Когато сте в режим алтиметър издърпайте короната, това ще накара текущото четене на височината да мига.Въртенето на короната променя стойността на височината.Когато стигнете желаната настройка приберете короната обратно.

7.Смяна на мерните единици – атмосферно налягане, температура, височина.

Когато сте в режима на който желаете да промените мерните единици издрърпайте короната и натискайте бутона B докато на дисплей не се изпише надпис UNIT.Със завъртане на короната се преминава от една мерна единица в друга. Когато стигнете желаната настройка приберете короната обратно.

Мерки при измервания на височината и температурата.

За по-точни измервания на височината, препоръчва се да се остави часовникът на китката ви, за да не се получават големи температурни разлики.За да измерите точна температура на околната среда моля свалете часовника от ръката за около 15-20 минути.

8. Термометър

Този часовник използва температурен датчик за измерване на температурата. Използвайте бутон B, за да изберете термометър (TEMP), както е показано на илюстрацията • На дисплея ще се появи TEMP, което показва, че отчитането на температурата е в ход. За да започнете отново операция за четене от началото, натиснете бутон A.

8.1 Калибриране на термометъра.

Този часовник използва температурен датчик за измерване на температурата. Сензорът за температурата, вграден в часовника, е фабрично калибриран и обикновено не изисква повече корекция. Сравнете показанията, произведени от часовника, с тези на друг надежден и точен термометър. Ако се налага корекция, свалете часовника от китката си и изчакайте 20 или 30 минути, за да дадете време температурата стабилизира.

Докато часовника е в режим ТЕРМОМЕТЪР (TEMP) издърпайте коронота.Това ще накара текущата стойност за отчитане на температурата да мига на цифровия дисплей.Завъртете короната, за да регулирате температурната стойност.Можете да смените и мерните единици с натискането на бутон B.След като завършите калибрирането, натиснете короната отново обратно.

 

9.Watch tech specs.

 

Altimeter: Measurement range: –700 to 10,000 m (or –2,300 to 32,800 ft.) without reference altitude Display range: –3,000 to 10,000 m (or –9,840 to 32,800 ft.) Negative values can be caused by readings produced based on a reference altitude or due to atmospheric conditions. Measurement Unit: 1 m (or 5 ft.) Current Altitude Data: Every second for the fi rst 3 minutes, followed by every 5 seconds for approximately 1 hour (0’05); every second for the fi rst 3 minutes, followed by every 2 minutes for approximately 12 hours (2’00) Altitude Memory Data: Manually saved records: 30 (altitude, date, time) Auto saved values: One set of high altitude and its reading date and time, low altitude and its reading date and time, total ascent and its save start date and time, total descent and its save start date and time Other: Reference altitude setting; Altitude differential (–100 to +100m/–1,000 to +1,000m); Altitude auto measurement interval (0’05 or 2’00) Barometer: Measurement and display range: 260 to 1,100 hPa (or 7.65 to 32.45 inHg) Display unit: 1 hPa (or 0.05 inHg) Other: Calibration; Barometric pressure graph; Barometric pressure differential pointer; Barometric pressure change indicator Thermometer: Measurement and display range: –10.0 to 60.0°C (or 14.0 to 140.0°F) Display unit: 0.1°C (or 0.2°F) Other: Calibration E-113 Bearing Sensor Precision: Direction: Within ±10° Values are guaranteed for a temperature range of 10°C to 40°C (50°F to 104°F). North indicated by second hand: Within ±2 segments Pressure Sensor Precision: Measurement accuracy: Within ±3hPa (0.1 inHg) (Altimeter accuracy: Within ± 75m (246 ft.)) • Values are guaranteed for a temperature range of –10°C to 40°C (14°F to 104°F). • Precision is lessened by strong impact to either the watch or the sensor, and by temperature extremes. Temperature Sensor Precision: ±2°C (±3.6°F) in range of –10°C to 60°C (14.0°F to 140.0°F) Stopwatch: Measuring unit: 1/100 second Measuring capacity: 23:59′ 59.99″ Measuring modes: Elapsed time, split time, two fi nishes Countdown Timer: Measuring unit: 1 second Countdown range: 60 minutes Setting unit: 1 minute Alarms: 5 Daily alarms; Hourly time signal World Time: 29 cities (29 time zones), UTC (Universal Time Coordinated); Home City/World Time City switching; one-touch UTC zone access Other: Daylight Saving Time/Standard Time Illumination: LED light; Selectable illumination duration (approximately 1.5 seconds or 3 seconds); Auto Light Switch (Full Auto Light operates only in the dark)

Споделяне: