Блог

Как да сверим часовник Casio G-Shock

Сверяване на часовник Casio G-Shock

Разнообразието на модели часовници Casio G-Shock е огромен.Независимо от това повечето модели имат аналогични методи за сверяване, които в доста случаи важат и за други модели.Изключение правят моделите с радио сверяване.

Натиснете и задръжте бутон ADJUST.След това секундите започват да мигат.С бутон MODE избирате какво желаете да сверите (час, дата, секунди и т.н.).А с горният десен бутон START/STOP, FORWARD и REVERSE или LIGHTS ON/OFF сменяте стойността на желаната настройка (например час, дата, секунди и т.н.).След като направите желаната настройка натиснете бутон ADJUST.

Също така по гореописаният начин може да настройвате и другите функции на часовника.За целта използвайте пак бутон MODE.

Вижте подробна демонстрация и обяснение на функции за часовник Casio G-Shock

Споделяне: