Преминаване през функциите (режимите) на часовника.